LocaLLetters spreekt uw taal.
Floralaan 38 5831 TA Boxmeer Mobiel: 06-25314576 E-mail: hjmwillems@localletters.nl 
Privacyverklaring
LocaLLetters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat LocaLLetters er alles aan doet om uw privacy te waarborgen. LocaLLetters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u waarom en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, bewaard en beschermd. Doel en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt ten behoeve van administratieve doeleinden, het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van opdrachten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, en om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt. Type persoonsgegevens De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: voor- en achternaam, postadres, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verstrekking aan derden Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. LocaLLetters zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen met wie LocaLLetters geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Daarnaast worden de door uw verstrekte gegevens uitsluitend aan derden verstrekt indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. In de praktijk houdt dat in dat de gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar worden bewaard. Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken LocaLLetters gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken. Rechten betreffende uw persoonsgegevens U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LocaLLetters en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij LocaLLetters een verzoek kunt indienen om vastgelegde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, en uw toestemming voor verwerking in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hmjwillems@localletters.nl. Uw verzoek wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen en u kunt uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verzoek een reactie tegemoet zien. Beveiliging LocaLLetters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. LocaLLetters behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 juli 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de Engelstalige versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.